AYAK BILEI ANATOMISI PDF

Snf 1. Neslihan nder Dersi Verecek retim yeleri: Okt. Neslihan nder Dersin Ama ve Hedefleri: Derste, rencilere Tbbi ngilizce terminolojisini, tbbi makaleler ve diyaloglarda bulunan dil ve stil yaplarn fonolojik ve dilbilgisel bileenlerini, bunlarn kullanma gre dil zelliklerinin deimesini ve genel tp alanyla ilgili kelimelerin retilmesi amalanmaktadr. Mesleki ngilizcenin nemi hakknda rencilerin farkndaln artrmak. Okuma paras:Vcuttaki ya; Haftann kelimesi: devam ettirmek 4 nite Okuma paras: Alzheimer hastal; ngilizce medikal terminoloji retimi; haftann kelimesi: aggragate 4 nite Okuma paras: Kardiyak Nakli; ngilizce medikal terminoloji retimi; haftann kelimesi: transplant 4 nite Okuma paras:Tp;ngilizce medikal terminoloji retimi; haftann kelimesi: residency 4 nite Kelime seimleri include, consist of, comprise, be composed ; 13 hafta boyunca renilen terimlerin tekrar Son-test ve tekrar 4 4 Neslihan nder Neslihan nder Deerlendirme yntemleri: Bir arasnav ve bir yarylsonu snav yaplmaktadr.

Author:Gugami JoJotaxe
Country:Ukraine
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):19 July 2018
Pages:189
PDF File Size:15.57 Mb
ePub File Size:17.66 Mb
ISBN:542-3-18476-834-1
Downloads:59198
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TekoraSnf 1. Neslihan nder Dersi Verecek retim yeleri: Okt. Neslihan nder Dersin Ama ve Hedefleri: Derste, rencilere Tbbi ngilizce terminolojisini, tbbi makaleler ve diyaloglarda bulunan dil ve stil yaplarn fonolojik ve dilbilgisel bileenlerini, bunlarn kullanma gre dil zelliklerinin deimesini ve genel tp alanyla ilgili kelimelerin retilmesi amalanmaktadr.

Mesleki ngilizcenin nemi hakknda rencilerin farkndaln artrmak. Okuma paras:Vcuttaki ya; Haftann kelimesi: devam ettirmek 4 nite Okuma paras: Alzheimer hastal; ngilizce medikal terminoloji retimi; haftann kelimesi: aggragate 4 nite Okuma paras: Kardiyak Nakli; ngilizce medikal terminoloji retimi; haftann kelimesi: transplant 4 nite Okuma paras:Tp;ngilizce medikal terminoloji retimi; haftann kelimesi: residency 4 nite Kelime seimleri include, consist of, comprise, be composed ; 13 hafta boyunca renilen terimlerin tekrar Son-test ve tekrar 4 4 Neslihan nder Neslihan nder Deerlendirme yntemleri: Bir arasnav ve bir yarylsonu snav yaplmaktadr.

Kaynaklar: 1- Erten A. Tbbi ngilizce TIP 1. Ganime Sadkolu Dersi Verecek retim yeleri: Dr. Nazan Bilgel, Dr. Alis zakr, Dr. Yeim Uncu, Dr. Ganime Sadkolu, Dr. Zleyha Alper, Dr. Hakan zdemir Dersin Ama ve Hedefleri : Dersin Amac: Korumann her zaman tedaviden daha stn olduunu vurgulamak ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin nemini rencilere kavratmak.

Dersin Hedefleri: eitli salk sorunlar ve hastalklarda alnabilecek koruyucu nlemlerin neler olduunu rencilere retmek. Sal koruma ilkelerini renir. Periyodik muayene kavramn ve nasl yaplacan renir. Alamann temel ilkelerini renir. Beslenmenin korunmadaki yerini renir. Kiisel hijyenin korunmadaki yerini renir. Kanser ve kardiyo-vaskler hastalklardan korunmadaki yerini renir.

Kazalardan korunmay renir. Madde bamllnn yol at hastalklardan korunmay renir. Dersin erii: Dersin Konusu Dersin Sresi Saat 1 retim yesi Ganime Sadkolu Nazan Bilgel Nazan Bilgel Yeim Uncu Yeim Uncu GanimeSadkolu Alis zakr Alis zakr Zleyha Alper Nazan Bilgel Zleyha Alper Hakan zdemir Hakan zdemir Nazan Bilgel Dersin tantm, korumann tanm ve nemi Salk ve hastaln tanm ve nemi 1 Korumann genel ilkeleri, trleri 1 Periyodik Muayeneler 1 Periyodik Muayeneler Alamann genel ilkeleri ve Trkiyede uygulanan alar Hastalklardan korunma ve beslenme Stresin hayatmzdaki yeri ve stresden korunma yollar Hastalklardan korunma ve kiisel hijyen 1 Hastalklardan korunma ve evre sal Kanserden korunmann genel zellikleri Kardiyovaskler hastalklardan korunmann genel zellikleri Madde bamll ile ilgili hastalklardan korunma 1 Kazalardan korunma 1 1 1 1 1 1 1 1 Deerlendirme yntemleri: Bir arasnav ve bir yarylsonu snav yaplmaktadr.

Jones R. Oxford Textbook of Primary Medical Care. First Edition. Oxford University Pres. Aile Hekimlii. Medikal tp Kitabevi. Rakel RE. Textbook of Family Practice. Sixth Edition. WB Saunders, Philadelphia.

TIP 1. Ayrca aratrma mikroskoplarn tantmak ve kullanm amalar hakknda bilgi sahibi olmalarn salamaktr. Dersin erii: Dersin Konusu Mikroskobun tarihesi Mikroskop tipleri Ik mikroskobunun blmleri Ik mikroskobu nasl alr zmleme ve bytme Mikroskobun kullanm Mikroskobun bakm Problemler ve zmleri Ik mikroskobik preparasyon yntemleri Mikroskobik grntlerin deerlendirilmesi Ik ve zellikleri Karanlk alan, Faz-kontrast, DIC mikroskobisi Polarizasyon, Floresan ve Konfokal mikroskopi Elektron mikroskopi Dersin Sresi Saat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 retim yesi lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu lkin avuolu Deerlendirme Yntemleri: Bir arasnav ve bir yarylsonu snav yaplmaktadr.

Kaynaklar: 1- Temel Histoloji: L. Junqueira, J. Carneiro, R. Kelley; eviri editr: Prof. Yener Aytekin. Eroschenco, eviri Editr: Prof. Davidson and M. Abramowitz 3- Introduction to Light Microscopy, S. Bradbury and B. Bios Scientific Publishers, Blent Ediz Dersi Verecek retim yeleri : Dr. Blent Ediz Dersin Ama ve Hedefleri: Yaam analizleri; bir lkede nfusun says ve younluundan daha nemli olan nfusun yapsdr.

Bu yapy etkileyen deikenlerin retilmesi ve yaam tablosu hesaplamay retmek hedeflenmitir. Alis zakir Dersi Verecek retim yeleri : Dr. Alis zakir, Dr. Hakan zdemir. Dersin Ama ve Hedefleri: Gnmzde salk alannda ve hekimlik mesleinde iletiim becerilerine duyulan gereksinim ve tpta iletiim retimine ilgi giderek artmaktadr.

Hasta-hekim ilikisindeki kalitenin, hastann honutluk durumu, salkla ilgili sonular ve salk harcamalar zerine nemli bir etkisi bulunmaktadr. Bu dorultuda tp rencilerinin meslek hayatlarnda; iletiime ait temel konulara giri yapmak, iletiim becerilerini gelitirmek, uyguladklar iletiim metotlarn tanmlayabilmelerini ve etkili iletiim kurma asndan kendilerini gelitirmelerini salamak.

Kaynaklar: 1- Bayne R. Beyza Ener Dersi Verecek retim yeleri: Dr. Beyza Ener, Dr. Cneyt zakn Dersin Ama ve Hedefleri: Mikroorganizmalar hakknda bilgiler son dekatta admlamadan hzl bir patlama haline gelmitir. Mikroorganizmalarn ultrasuturukturel, metabolik ve kaltsal zelliklerinin bilinmesi, bugn iin btn canllarn esas yaps ile ilgili bilgilerin olumasn salamtr. Mikroorganizmalar gda retimi, madencilik, atklarn temizlenmesi gibi insanlarn birok sorununda yardmc olmaktadr.

Gen mhendislii ve molekler biyoloji sayesinde endstri ve farmastik kimyasallar ve alar rahatlkla yaplabilir hale gelmitir. Bu derste mikrobiyolojinin baz temel ve yeni uygulamalar vurgulanacaktr. Snf 2. Neslihan nder, Dr. Engin Ulukaya Dersin Ama ve Hedefleri: Derste, rencilere Tbbi ngilizce terminolojisini, tbbi makaleler ve diyaloglarda bulunan dil ve stil yaplarn fonolojik ve dilbilgisel bileenlerini, bunlarn kullanma gre dil zelliklerinin deimesini ve genel tp alanyla ilgili kelimelerin retilmesi amalanmaktadr.

Dersin hedefleri mesleki ngilizcenin nemi hakknda rencilerin farkndaln artrmak, ingilizce tbbi metinlerde geen terminoloji ve makale diline rencinin aina olmasn salamak, rencilerin tbbi ingilizce bir metni evirebilme yetisini gelitirmek ve onlar TUS iin hazrlamak, tbbi ingilizce kelimeleri ve terminolojiyi anlamak, tp alannda doktor-hasta diyaloglarn dinlemek ve kullanlan ngilizce yaplar analiz etmek, tbbi rapor ve vaka almalarn anlamak, tbbi makaleleri okurken rencilerin bamsz almalarn salamak, tbbi terminolojiyi kullanarak metin hakknda fikrileri ifade etmek ve deerlendirmek, tedavileri tartmak, hastalarla ve i arkadalar ile ngilizce iletiim kurabilmek, tpla ilgili dzenlenen seminer ve toplantlarda konuabilmek ve tbbi makaleleri okuyup yazabilmek, tp szl kullanmak ieklinde zetlenebilir.

Kaynaklar: 1- Turin, M. Tbbi ngilizce. Nobel Kitabevi. Proficiency in Medical English -Health Sciences. Bakanlklar: Ankara 3- Prof. Utkan, Kocatrk Abdulkadir en Dersi Verecek retim yeleri: Dr. Bilgi ve bilimin amacn, doasn aklamaktr. Ayrca bilimsel bilgiye ve bilime yaklamlar pozitivizmden balayarak post-modernizme kadar ele alp aklamaktr.

Dersin hedefleri, Bilim Nedir? Kadir en A. Kadir en Felsefe nedir? Bilim ve bilgi felsefesi nedir? Bilginin temel sorunlar nelerdir? Bilim kavram ve problem nedir? Bilim kuramlar nedir? Pozitivist bilim kuram nedir? Bilim felsefesinde analitik yaklam nedir?

Bilim felsefesinde Carnap ve Popperun yaklamlar nedir? Kuhnun bilimsel anlay Bilime eletirel yaklamlar Modern ve postmeodern bilim anlaylar 2 20 yyda bilimin yeri ve rol Deerlendirme Yntemleri: Bir arasnav ve bir yarylsonu snav yaplmaktadr. TRH 1. Kamil Doanc Dersi Verecek retim yeleri: Dr. Kamil Doanc Dersin Ama ve Hedefleri: Dersin amac, Uygarlk kavramnn tanmn ve dnyadaki uygarlklar hakknda rencilere bilgi vermek.

Bylece gemie bakarak gnmzdeki olaylar yorumlayabilme yetenei kazandrmaktr. Dier sosyal bilimlerle ilikisi. Rusyann Dalmas ve Bamsz Devletler Topluluu. Deerlendirme Yntemleri: Bir arasnav ve bir yarylsonu snav yaplmaktadr. Ali Klbay, mge Kitabevi Yaynlar, Ankara, Nalan Ak Dersi Verecek retim yeleri: Dr. Necla Tugay Aytekin, Dr. Emel rgil, Dr.

NUNCHAKU THE COMPLETE TRAINING GUIDE PDF

AYAK BILEI ANATOMISI PDF

We would like to show you a description here but the site wont allow us. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. Anatkmisi both series since the incisions included all of the layers anterior to posterior, significant increase of distal tibio-fibular joint seperation was observed. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients.

CXA1213BS DATASHEET PDF

Mar Laparoscopic adrenalectomy compared to open adrenalectomy for benign adrenal neoplasms. Privacy Policy We recommend you to read the bilie of use below before you visit our website. For full functionality of researchgate it is necessary to enable. Laparoscopic adrenalectomy for benign adrenal tumors. Wagner RS, Granet DB, Lichtenstein SJ Kinetics of kill of bacterial conjunctivitis isolates with moxifloxacin, a fluoroquinolone, compared with the aminoglycosides tobramycin and gentamicin. Invest Ophthalmol Vis Sci.

HAMAS CHARTER PDF

.

Related Articles